English

Copyright @ 2024 Piotr Jończyk

Kontakt Jeśli chcesz się z nami skontaktować

Możesz skorzystać z naszego adresu email lub linku do sieci społecznościowej:

www@aj.com.pl linkedin.com/in/ajConsulting

Miło nam będzie Cię poznać, jeśli...

Napiszesz w jakim celu chcesz nawiązać kontakt i będzie on spójny z naszą działalnością.

Podasz kto Ci nas zrekomendował lub jak zostaliśmy przez Ciebie znalezieni.

Przedstawisz się oraz podasz Twój numer telefonu, adres email i link do sieci społecznościowej lub strony www.

Pozdrawiamy :) ajConsulting