ajConsulting Indywidualne podejście

Kim jesteśmy

Jesteśmy ludźmi :)

Lubimy kontakt i współpracę z ludźmi.

Cieszymy się, kiedy możemy nawiązać otwartą i partnerską relację w oparciu o wspólne wartości.

Z radością dzielimy się tym co dobre.

ajConsulting tworzą ludzie

Łączymy doświadczenie i wiedzę w zakresie celów oraz struktur organizacji w powiązaniu z rolami odpowiedzialnymi za zarządzanie strategiczne, biznesowe, operacyjne lub projektowe, gdzie ważna jest technologia.

Wypracowujemy własne standardy ucząc się każdego dnia i wyciągając wnioski z każdego doświadczenia.

Nasza działalność ma charakter boutique’owy.

Opieramy się na wartościach istotnych dla ludzi

Szanujemy ludzi, ich czas oraz decyzje.

Istotne jest dla nas zaufanie oparte na szczerości, wiarygodności i przejrzystych intencjach.

Bezpieczeństwo i poufność są podstawą naszego działania.

Czym się zajmujemy

Poznajemy ludzi :)

Szukamy wyjątkowych osób o unikalnych predyspozycjach lub umiejętnościach.

Nawiązujemy kontakt z poleconymi lub wybranymi osobami, zwracając uwagę na prezentowane kompetencje i sposób komunikacji.

Zależy nam na osobach, dla których ważny jest rozwój i relacje.

Dzielimy się z ludźmi naszym know-how

Analizujemy zmiany rynkowe.

Pokazujemy możliwości rozwoju kompetencji oraz kształtowania ścieżki kariery.

Doradzamy jak zbudować profil kompetencyjny oraz profesjonalnie go zaprezentować.

Rekrutujemy ludzi

Koncentrujemy się na projektach wymagających wysokich kompetencji.

Współpracujemy z firmami, które opierają swoją działalność na najlepszych praktykach i kluczowych trendach.

Specjalizujemy się w dziedzinie technologii informatycznych.

Jak działamy

Współpracujemy z ludźmi i dla ludzi :)

Kontakt z nami jest poufny, bezpłatny i dobrowolny.

Działamy krok po kroku, starając się aby każda interakcja była obustronnie wartościowa.

Relacja może mieć charakter poznawczy, rekrutacyjny, referencyjny, doradczy lub biznesowy.

Rekrutujemy osoby, które możemy rekomendować

Początkiem współpracy jest otwartość na wzajemne poznanie się oraz akceptacja zasad.

Reprezentujemy klienta w oparciu o umowę, znajomość organizacji oraz ustalenia z osobami decyzyjnymi.

Uważnie analizujemy wykształcenie, wiedzę, umiejętności, doświadczenie, osiągnięcia i oczekiwania osoby, zanim przedstawimy jej naszego klienta.

Rekomendujemy takie osoby naszym klientom, aby każda strona mogła osiągnąć swoje cele.

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu cv oraz na każdym etapie projektu, pokazując i wyjaśniając perspektywę drugiej strony.

Umowa o pracę jest zawierana bezpośrednio z naszym klientem.

Kontynuujemy kontakt z daną osobą po rozpoczęciu pracy.

Chronimy dane osobowe

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z aktualnym prawem.

Osoba, która powierza swoje dane decyduje o ich zakresie oraz ma prawo dostępu do nich, ich modyfikacji lub ich wycofania w dowolnym momencie.

Przekazanie danych osobowych dla konkretnego klienta następuje na podstawie wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą.

ajConsulting Działamy od roku 1998

English

Copyright @ 2024 Piotr Jończyk